Jūras, Drošība

Burāšanas etiķete

Burāšanas entuziasti zina, ka pastāv rīcības kodekss, kas visiem jūrniekiem ir jāievēro, lai uzturētu kārtību starp buru laivām un pasaules ūdensceļu pārvaldību.

Burāšanas paņēmieni

Ja jūs braucat ar atklātu ūdeni un ir nepieciešams pārtraukt laivu, lai veiktu remontu, ēst vai citādi pauze, iedzīšana ir manevrs, kas jums un jūsu ekipāžai ir jāveic.