Nojume, Siltumnīcās

Lean siltumnīca

Liesa siltumnīcefekta gāze ir mazāks siltumnīcefekta audzētava, ko var viegli salikt kopā ar komplektu. Jūs varat baudīt liesās siltumnīcas jūsu pagalmā pat tad, ja jums ir ierobežota telpa.