Viegli instalējiet atvilktņu rokasgrāmatas

Atvilktņu rokasgrāmatas ļauj atvilktnēm viegli izbīdīt. Vecākām mēbelēm ar vecākiem atvilktnēm parasti nav atvilktņu rokasgrāmatas, un tās izbīdās grūtāk un mēdz pielikt. Atvilktņu vadotnes ir ļoti viegli uzstādītas ar dažiem pamata soļiem.

Saskaņot ar atvilktnes malu
Lai uzstādītu atvilktņu vadotnes, vienkārši pievelciet vadotni ar atvilktnes malu apakšējo daļu, un sliede atrodas uz malas. Turot to līmenī, ieskrūvējiet tajā iekļauto aparatūru. Kad viena puse ir pabeigta, tad instalējiet otru.

Piestipriniet riteņa montāžu uz atvilktnes

Turiet riteņa sliedi atvilktnes sānos un pieskrūvējiet ar mazajām piegādātajām skrūvēm.

Rullējiet atvilktņu vados
Kad sliedes mezgls ir uzstādīts atvilktnē, jūs varat to aizbīdīt atpakaļ vietā. Paceliet atvilktni priekšā un nometiet ratiņu skapja vadotnēs. Nolaižot atvilktnes priekšējo daļu, ritenis nofiksējas, un jūs varat to pilnībā izbīdīt. Uz sliedēm ir apstāšanās, kas neļaus atvilktnei pilnībā iziet, ja vien priekšējais nav pacelts.